Munskӓnkarna

Jedna od najvećih, neprofitnih, vinskih udruga na svijetu Munskänkarna, odabrala je Istru kao svoju vinsku regiju 2017. godine.