Tvrtka: AGROLAGUNA dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, Poreč
Skraćeni naziv: AGROLAGUNA d.d.
Sjedište i adresa: Poreč, Mate Vlašića 34
OIB 84196188473
Matični broj: 3050939
Matični broj subjekta: 040003761
Registarski sud: Trgovački sud u Pazinu
Temeljni kapital društva: 146,217,500.00 kn
Ukupan broj dionica: 58,487
Nominalna vrijednost dionica: 2,500.00 kn
Žiro račun br: 2481000 – 1100104061
Tvrtka i sjedište banke: Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 74